Zadania realizowane z budżetu państwa

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

 

Gmina Węgierska Górka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dla naszej szkoły dofinansowanie zadania kształtuje się następująco:

Wartość dofinansowania – 77 495, 00 zł-

Całkowity koszt zadania – 97 495,00 zł-

Wkład własny Gminy Węgierska Górka – 20 000,00 zł-

  Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane na doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonującej kuchni. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i AGD, który pozwoli przygotować zdrowe i odpowiednio zbilansowane posiłki dla uczniów.