Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT

CHARAKTERYSTYKA INNOWACJI   Oprócz uczniów posiadających wybitne uzdolnienia są uczniowie bardzo dobrzy lub dobrzy chcący rozwijać swoje zainteresowania w zakresie języka angielskiego. Taką możliwość rozwijania uzdolnień językowych stwarzają zadania realizowane w ramach innowacji

                                                         „Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT „

Głównym celem innowacji jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do udziału w konkursach językowych, a także do dalszego kształcenia. Innowacja podejmująca niezbędne działania wypracowane przez nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem wśród uczniów zdolności językowych, pozwoli utwierdzić ich w przekonaniu o posiadaniu określonych predyspozycji językowych i wskazać możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu.   Na innowację składa się szereg działań, dzięki którym osiągnięte zostaną założone cele.
  1. Zajęcia prowadzone w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem komputerów podłączonych do Internetu i platformy Lerni – narzędzia do nauki języków obcych
  2. Projekt „Bawimy się w Teatr” – przygotowanie przedstawienia w języku angielskim i zaprezentowanie go społeczności uczniowskiej
  3. Przygotowanie „Dnia Języków”
  4. Wzięcie udziału w projekcie Etwinning
 

Opracowały:

Ewelina Banaś

Magdalena Krestian


Projekt w ramach eTwinning