Wielka Liga Czytelników

„Wielka Liga Czytelników” to ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju!

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny (trwa do 13 marca 2020 r.)

Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur dostępnej w szkole.

Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.

Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo

  • Etap drugi – test kwalifikacyjny (16 do 27 marca 2020 r. – datę ustala koordynator placówki)

Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły lub biblioteki publicznej.

Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

  • Etap trzeci – powiatowy (28 kwietnia 2020 r.)

Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.

Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.

Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.