Wielka Liga Czytelników

„Wielka Liga Czytelników” to ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju! Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny (trwa do 13 marca 2020 r.)
Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur dostępnej w szkole. Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece. Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo
  • Etap drugi – test kwalifikacyjny (16 do 27 marca 2020 r. – datę ustala koordynator placówki)
Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły lub biblioteki publicznej. Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.
  • Etap trzeci – powiatowy (28 kwietnia 2020 r.)
Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny. Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora. Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu. Serdecznie zapraszamy do udziału.