Świetlica

Walentynki w Szkole Podstawowej w Żabnicy

Zwyczaje walentynkowe już na dobre zakorzeniły się w naszej szkole.14 lutego jest szczególnie lubiany przez uczniów.Już kilka dni wcześniej na zajęciach przygotowywane są piękne kartki walentynkowe, którymi zostaną obdarowane osoby bliskie, w dowód sympatii i przyjaźni.

I tak w środe 14 Lutego ruszyła poczta św.Walentego, której zadaniem było dostarczenie walentynek do właściwych adresatów.

Uśmiechom i radości nie było końca.

Walentynki nie są polskim zwyczajem, wielu krytykuje to święto,jednak dla nas jest ono okazją do okazania bliskim naszej sympatii.

Wychowawcy świetlicy


Harmonogram imprez organizowanych przez świetlice przy Szkole Podstawowej w Żabnicy
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

l.p Zadania Orientacyjny czas realizacji Odpowiedzialny
1 Pasowanie na świetliczaka

 

Wrzesień, .2017 Berek.KBiegun G.
2 Promowanie zdrowego odżywiania Wykonanie sałatki owocowej Październik , .2017 Berek.K

Biegun G.

3 Świętujemy Dzień Nauczyciela Wykonanie prezentów okolicznościowych Październik, .2017 Berek.K

Biegun G.

4 Wyjście pod pomnik Straceń w Żabnicy złożenie kwiatów. Zapalenie zniczy Październik/Listopad, .2017 Berek.K

Biegun G.

6 Zabawa Andrzejkowa- pieczenie ciasteczek Wróżby. Litopad, 2017 Berek.K

Biegun G.

7 Odólnoszkolny konkurs plastyczny ,, Żyjmy zdrowo bez nałogów” Litopad, 2017 Berek.K

Biegun G.

8 Zabawa andrzejkowa dla dzieci ze świetlicy. Konkursy przy muzyce, wróżby itp. Listopad, 2017 Berek.K

Biegun G.

9 Mikołajkowe radości – Swietlicowa uroczystość mikołajkowa Grudzień /2017 Berek.K

Biegun G.

10 Dzień życzliwości – wybieramy najbardziej życzliwe osoby. Jesteśmy tolerancyjni. Grudzień ,2017 Berek.K

Biegun G.

11 Pamiętamy o życzeniach Świątecznych oraz o prezentach dla najuboższych-  Pensjonariuszach Domu Pododnej Starości Przygotowanie loterii świątecznej Grudzień ,2017 Berek.K

Biegun G.

12 Choinki Nadziei  Przygotowanie dekoracji choinkowych we wspoółpracy z Nadleśnictwem Węgierska Górka Wyjście do Domu Pogodnej Starościz programem artystucznym i prezentami Grudzień ,2017 Berek.K

Biegun G.

13 Przygotowanie i udział wychowanków świetlicy Gminnym konkursie gwarowym ,, Godomy po nasymu” Styczeń, Luty/ Kwiecień  ,2018 Berek.K

 

14 Boże Narodzenie w tradycji naszych przodków Szkolny konkurs plastyczny Grudzień 2017/ Styczeń 2018 Berek.K

Biegun G

15 Dokarmianie zwierząt Styzcen Luty/ Marzec ,2018 Berek.K

Biegun G

Program artystyczny na Święto Rodziny Kwiecień /Maj 2018 Berek.K

Biegun G

16 Wizyta w Domu Pogodnej Starości.z prezentami i programem artystycznym Marzec, 2018 Berek.K

Biegun G.

17 Święto Polskiej Niezapominajki – szanujemy polską przyrodę. Maj, 2018 Berek.K

Biegun G.

18 Laurki dla mam oraz program artystyczny

 

Maj, 2018 Berek.K

Biegun G.

19 Dzień Dziecka  w świetlicy

 

Maj, 2018 Berek.K

Biegun G.

20 Zbiórka surowców wtórnych

 

Maj/ Czerwiec 2018 Berek.K

Biegun G.

21 Bezpłatna wycieczka świetliczaków jako nagroda za całoroczną pracę Czerwiec, 2018 Berek.K

Biegun G.

 

Tematyka zajęć Miesiąc realizacji Odpowiedzialny
1 Pasowanie na Świetliczaka Wrzesień 2016. Berek / Pala
2 Propagowanie zdrowego stylu zycia – wykonanie sałatki owocowej Wrzesień 2016. Berek / Pala
3 Dzień Nauczyciela w świetlicy – przygotowanie przez dzieci prezentów  okolicznościowych Październik 2016. Berek / Pala
4 Wyjście pod pomnik Straceń w Żabnicy złożenie kwiatów. Zapalenie zniczy Październik 2016. Berek / Pala
5 Zabawa Andrzejkowa- pieczenie ciasteczek Wróżby.

 

Listopad 2016. Berek / Pala
6 Świetlicowy turniej warcabowy.

 

Grudzień 2016, Berek / Pala
7 Tradycje bożonarodzeniowe- świąteczny nastrój  w świetlicy Grudzień 2016 Berek / Pala
8 Loteri świetlicowa dochód dla osób potrzebujących Grudzień 2016 Berek / Pala
9 Wizyta w Domu Pogodnej Starości w Żabnicy z zyczeniami programem artystycznym i upominkami Grudzień 2016 Berek / Pala
10 Tydzien z dobrą lekturą

 

Styczeń 2016. Pala Katarzyna
11 Z życzeniami dla Babci i Dziadka Styczeń 2016. Berek / Pala
12 Walentynki Luty 2016. Berek / Pala
13 Dzień Kobiet Marzec 2016. Berek / Pala
14  Udział świetlicy w Gminnym konkursie gwarowym,, Godomy po nasymu” Marzec 2016. Berek Kazimiera
15 Zwyczaje wielkanocne – przygotowanie apelu świątecznego Kwiecień 2016. Berek / Pala
16 Wizyta w Domu Pogodnej Starości w Żabnicy z zyczeniami programem artystycznym i upominkam Kwiecień 2016. Berek / Pala
17 Zabawy i turnieje sportowe

 

Cały rok Berek / Pala
18 Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

 

Cały rok Berek / Pala
19 Dzień Dziecka na świetlicy Czerwiec 2016. Berek / Pala
20 Bezpłatna wycieczka dla najbardziej zaangażowanych uczestników zajęć świetlicowych Czerwiec 2016. Berek / Pala

 

Najważniejszym naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, dlatego zapisujemy godzinę przyjścia i wyjścia dziecka oraz kto je odbiera. Prosimy zwrócić uwagę, aby dostarczać nam na bieżąco pisemne upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic (ciocia, babcia, osoba z zajęć dodatkowych itd.). Świetlica jest czynna w godzinach 7.15- 15.30 i bardzo prosimy, aby maksymalnie do tej godziny odebrać pociechy.

Plan dnia zawiera ogólne punkty wspólne dla każdego tygodnia. Każda grupa posiada własne specyficzne punkty dnia w zależności od godziny zakończenia lekcji, sali w jakiej przebywa

Do południa wszystkie grupy są w świetlicy głównej, ponieważ w innych salach są lekcje. Realizujemy wtedy zajęcia:

 • plastyczne (różne techniki: wycinanie, wyklejanie, tworzenie „czegoś
  z niczego”, okazjonalne laurki, kartki z życzeniami np. na Dzień Babci, korale z jarzębiny itd.). Pomysły czerpiemy z czasopism, portali internetowych dla nauczycieli, materiałów z odbytych kursów.
 • poznajemy zasady zdrowego żywienia w praktycznej i atrakcyjnej formie
 • zabawy ruchowe
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy konstrukcyjne
 • wspólne czytanie lub samodzielne czytanie (dzieci mają także dostęp do prasy dziecięcej, książek i chętnie z tego korzystają),
 • zabawy swobodne wg upodobań dzieci, zgodnie z zasadami koleżeńskiego zachowania w świetlicy.

Zajęcia po lekcjach maja nieco inny charakter niż dopołudniowe, ponieważ dzieci przychodzą zmęczone po lekcjach, jedzą obiad, rozchodzą się na zajęcia dodatkowe, mają silną naturalną potrzebę swobodnego kontaktu
z kolegami, nagromadzone emocje z całego dnia znajdują swoje ujście
w zabawie. Dominuje wtedy swobodna zabawa. Proponujemy takie zajęcia jak do południa, a dodatkowo:

 • odrabianie zadań domowych,
 • zajęcia komputerowe na programach edukacyjnych oraz internetowe gry rozwijające np. logiczne myślenie, spostrzegawczość
 • wychodzimy na plac zabaw, boisko (wiosna, lato, jesień codziennie, zimą przy sprzyjającej pogodzie), a jeśli jest wolna sala gimnastyczna nauczyciel zabiera tam grupę chętnych do gier ruchowych. Staramy się zapewnić dzieciom czas i miejsce na swobodną aktywność, rozładowanie nagromadzonych emocji, energii.

Zajęcia świetlicowe mają zupełnie inną specyfikę niż tradycyjne zajęcia lekcyjne. Są to zajęcia pozalekcyjne w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (dzieci utożsamiają je z przerwą, wolnym czasem), mają zupełnie inny charakter niż lekcje. Przede wszystkim celem świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice pracują i nie mają nikogo, kto w tym czasie mógłby zająć się ich pociechami. Funkcja opiekuńcza jest połączona z rozwijaniem zainteresowań dzieci, pomocy w odrabianiu zadań domowych, zapewnieniu atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego
w towarzystwie kolegów pod okiem wykwalifikowanej kadry, rozmowami wychowawczymi. Zabawy i zajęcia odbywają się w kołach zainteresowań, np.: na dywanie dzieci układają klocki, przy stolikach są zajęcia plastyczne, gry, odrabianie lekcji,

Hałas jest naturalnym elementem życia świetlicy, wynikającym ze swobodnego wyrażania przez nie emocji, naturalnej potrzeby porozmawiania z kolegami, swobodnej, ekspresyjnej zabawy. Staramy się tak zarządzać dysponowanymi możliwościami (czas, przestrzeń, wyposażenie), aby zniwelować głośne zachowania

Staramy się , aby czas spędzony na świetlicy był wykorzystany pożytecznie
i jeśli tylko dziecko ma chęć, to do wyboru ma szeroki wachlarz zajęć. Często jednak dzieci mają tak dużą ilość aktywności pozaszkolnych, pozalekcyjnych  że nie mają już chęci ani sił na zorganizowaną formę zajęć. Wtedy proponujemy im, w miarę dostępności miejsca, relaks.

Pragniemy, aby Państwa dzieci czuły się u nas jak najlepiej i mogły spełnić swoje aktualne potrzeby (potrzeba aktywności fizycznej, umysłowej, ekspresji artystycznej, odpoczynku).

Poszerzamy zakres posiadanych zabawek, gier w miarę możliwości finansowych. Zużywamy niezliczone ilości materiałów plastycznych. Przestrzeń w głównej świetlicy została jeszcze bardziej dostosowana do dużej ilości dzieci, zostanie  dywan w sali przejściowej, aby dzieci mogły
w higienicznych warunkach odpocząć po zajęciach. Zapraszamy do śledzenia galerii zdjęć na tablicach ogłoszeń, gdzie można zobaczyć jak wiele różnorodnych zajęć odbywa się u nas codziennie. Powstała również galeria na stronie internetowej szkoły, która przybliży Państwu działalność świetlicy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe. Dzięki temu możemy dostosowywać i uatrakcyjniać nasze zajęcia. Mamy od rodziców i dzieci informacje zwrotne, że nasze wysiłki, są widoczne i doceniane. Dziękujemy za życzliwość i zapewniamy ze swojej strony dołożyć wszelkich starań, by świetlica działała jeszcze lepiej. Bezpieczeństwo i zadowolenie dzieci są naszym priorytetem.

Pozdrawiamy,
Kierownik Świetlicy
mgr Kazimiera Berek
i Nauczyciele świetlicy?