Świetlica

Walentynki w Szkole Podstawowej w Żabnicy

Zwyczaje walentynkowe już na dobre zakorzeniły się w naszej szkole.14 lutego jest szczególnie lubiany przez uczniów.Już kilka dni wcześniej na zajęciach przygotowywane są piękne kartki walentynkowe, którymi zostaną obdarowane osoby bliskie, w dowód sympatii i przyjaźni.

I tak w środe 14 Lutego ruszyła poczta św.Walentego, której zadaniem było dostarczenie walentynek do właściwych adresatów.

Uśmiechom i radości nie było końca.

Walentynki nie są polskim zwyczajem, wielu krytykuje to święto,jednak dla nas jest ono okazją do okazania bliskim naszej sympatii.

Wychowawcy świetlicy


Harmonogram imprez organizowanych przez świetlice przy Szkole Podstawowej w Żabnicy

 

 

 

l.p Zadania Odpowiedzialny
1 Pasowanie na świetliczaka

 

Berek.KBiegun G.
2 Promowanie zdrowego odżywiania Wykonanie sałatki owocowej Berek.K

Biegun G.

3 Świętujemy Dzień Nauczyciela Wykonanie prezentów okolicznościowych Berek.K

Biegun G.

4 Wyjście pod pomnik Straceń w Żabnicy złożenie kwiatów. Zapalenie zniczy Berek.K

Biegun G.

6 Zabawa Andrzejkowa- pieczenie ciasteczek Wróżby. Berek.K

Biegun G.

7 Odólnoszkolny konkurs plastyczny ,, Żyjmy zdrowo bez nałogów” Berek.K

Biegun G.

8 Zabawa andrzejkowa dla dzieci ze świetlicy. Konkursy przy muzyce, wróżby itp. Berek.K

Biegun G.

9 Mikołajkowe radości – Swietlicowa uroczystość mikołajkowa Berek.K

Biegun G.

10 Dzień życzliwości – wybieramy najbardziej życzliwe osoby. Jesteśmy tolerancyjni. Berek.K

Biegun G.

11 Pamiętamy o życzeniach Świątecznych oraz o prezentach dla najuboższych-  Pensjonariuszach Domu Pododnej Starości Przygotowanie loterii świątecznej Berek.K

Biegun G.

12 Choinki Nadziei  Przygotowanie dekoracji choinkowych we wspoółpracy z Nadleśnictwem Węgierska Górka Wyjście do Domu Pogodnej Starościz programem artystucznym i prezentami Berek.K

Biegun G.

13 Przygotowanie i udział wychowanków świetlicy Gminnym konkursie gwarowym ,, Godomy po nasymu” Berek.K

 

14 Boże Narodzenie w tradycji naszych przodków Szkolny konkurs plastyczny Berek.K

Biegun G

15 Dokarmianie zwierząt Berek.K

Biegun G

Program artystyczny na Święto Rodziny Berek.K

Biegun G

16 Wizyta w Domu Pogodnej Starości.z prezentami i programem artystycznym Berek.K

Biegun G.

17 Święto Polskiej Niezapominajki – szanujemy polską przyrodę. Berek.K

Biegun G.

18 Laurki dla mam oraz program artystyczny

 

Berek.K

Biegun G.

19 Dzień Dziecka  w świetlicy

 

Berek.K

Biegun G.

20 Zbiórka surowców wtórnych

 

Berek.K

Biegun G.

21 Bezpłatna wycieczka świetliczaków jako nagroda za całoroczną pracę Berek.K

Biegun G.

 

 

Najważniejszym naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, dlatego zapisujemy godzinę przyjścia i wyjścia dziecka oraz kto je odbiera. Prosimy zwrócić uwagę, aby dostarczać nam na bieżąco pisemne upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic (ciocia, babcia, osoba z zajęć dodatkowych itd.). Świetlica jest czynna w godzinach 7.15- 15.30 i bardzo prosimy, aby maksymalnie do tej godziny odebrać pociechy.

Plan dnia zawiera ogólne punkty wspólne dla każdego tygodnia. Każda grupa posiada własne specyficzne punkty dnia w zależności od godziny zakończenia lekcji, sali w jakiej przebywa

Do południa wszystkie grupy są w świetlicy głównej, ponieważ w innych salach są lekcje. Realizujemy wtedy zajęcia:

 • plastyczne (różne techniki: wycinanie, wyklejanie, tworzenie „czegoś
  z niczego”, okazjonalne laurki, kartki z życzeniami np. na Dzień Babci, korale z jarzębiny itd.). Pomysły czerpiemy z czasopism, portali internetowych dla nauczycieli, materiałów z odbytych kursów.
 • poznajemy zasady zdrowego żywienia w praktycznej i atrakcyjnej formie
 • zabawy ruchowe
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy konstrukcyjne
 • wspólne czytanie lub samodzielne czytanie (dzieci mają także dostęp do prasy dziecięcej, książek i chętnie z tego korzystają),
 • zabawy swobodne wg upodobań dzieci, zgodnie z zasadami koleżeńskiego zachowania w świetlicy.

Zajęcia po lekcjach maja nieco inny charakter niż dopołudniowe, ponieważ dzieci przychodzą zmęczone po lekcjach, jedzą obiad, rozchodzą się na zajęcia dodatkowe, mają silną naturalną potrzebę swobodnego kontaktu
z kolegami, nagromadzone emocje z całego dnia znajdują swoje ujście
w zabawie. Dominuje wtedy swobodna zabawa. Proponujemy takie zajęcia jak do południa, a dodatkowo:

 • odrabianie zadań domowych,
 • zajęcia komputerowe na programach edukacyjnych oraz internetowe gry rozwijające np. logiczne myślenie, spostrzegawczość
 • wychodzimy na plac zabaw, boisko (wiosna, lato, jesień codziennie, zimą przy sprzyjającej pogodzie), a jeśli jest wolna sala gimnastyczna nauczyciel zabiera tam grupę chętnych do gier ruchowych. Staramy się zapewnić dzieciom czas i miejsce na swobodną aktywność, rozładowanie nagromadzonych emocji, energii.

Zajęcia świetlicowe mają zupełnie inną specyfikę niż tradycyjne zajęcia lekcyjne. Są to zajęcia pozalekcyjne w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (dzieci utożsamiają je z przerwą, wolnym czasem), mają zupełnie inny charakter niż lekcje. Przede wszystkim celem świetlicy jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice pracują i nie mają nikogo, kto w tym czasie mógłby zająć się ich pociechami. Funkcja opiekuńcza jest połączona z rozwijaniem zainteresowań dzieci, pomocy w odrabianiu zadań domowych, zapewnieniu atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego
w towarzystwie kolegów pod okiem wykwalifikowanej kadry, rozmowami wychowawczymi. Zabawy i zajęcia odbywają się w kołach zainteresowań, np.: na dywanie dzieci układają klocki, przy stolikach są zajęcia plastyczne, gry, odrabianie lekcji,

Hałas jest naturalnym elementem życia świetlicy, wynikającym ze swobodnego wyrażania przez nie emocji, naturalnej potrzeby porozmawiania z kolegami, swobodnej, ekspresyjnej zabawy. Staramy się tak zarządzać dysponowanymi możliwościami (czas, przestrzeń, wyposażenie), aby zniwelować głośne zachowania

Staramy się , aby czas spędzony na świetlicy był wykorzystany pożytecznie
i jeśli tylko dziecko ma chęć, to do wyboru ma szeroki wachlarz zajęć. Często jednak dzieci mają tak dużą ilość aktywności pozaszkolnych, pozalekcyjnych  że nie mają już chęci ani sił na zorganizowaną formę zajęć. Wtedy proponujemy im, w miarę dostępności miejsca, relaks.

Pragniemy, aby Państwa dzieci czuły się u nas jak najlepiej i mogły spełnić swoje aktualne potrzeby (potrzeba aktywności fizycznej, umysłowej, ekspresji artystycznej, odpoczynku).

Poszerzamy zakres posiadanych zabawek, gier w miarę możliwości finansowych. Zużywamy niezliczone ilości materiałów plastycznych. Przestrzeń w głównej świetlicy została jeszcze bardziej dostosowana do dużej ilości dzieci, zostanie  dywan w sali przejściowej, aby dzieci mogły
w higienicznych warunkach odpocząć po zajęciach. Zapraszamy do śledzenia galerii zdjęć na tablicach ogłoszeń, gdzie można zobaczyć jak wiele różnorodnych zajęć odbywa się u nas codziennie. Powstała również galeria na stronie internetowej szkoły, która przybliży Państwu działalność świetlicy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe. Dzięki temu możemy dostosowywać i uatrakcyjniać nasze zajęcia. Mamy od rodziców i dzieci informacje zwrotne, że nasze wysiłki, są widoczne i doceniane. Dziękujemy za życzliwość i zapewniamy ze swojej strony dołożyć wszelkich starań, by świetlica działała jeszcze lepiej. Bezpieczeństwo i zadowolenie dzieci są naszym priorytetem.

Pozdrawiamy,
Kierownik Świetlicy
mgr Kazimiera Berek
i Nauczyciele świetlicy