Samorząd

,,Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły’’

 

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

 

PrzewodniczącyPatryk Pielichowski kl. VIIIa

Z-ca Przewodniczącego– Emilia Wolny kl. VIIIa

Sekretarz- Paulina Krzus kl. VIIIb

Sekcja informacyjno- artystyczna Zofia Motyka, Bartłomiej Motyka, Kamil Pawlus

Opiekunowie: Elżbieta Kozieł, Aleksandra Krzus, Izabela Zuziak

 

Cele i zadania pracy Samorządu Uczniowskiego:

 • Uczenie się demokratycznych form współżycia;
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • Uczenie się odpowiedzialności i tolerancji;
 • Wdrażanie uczniów do samorządności;
 • Tworzenie silnych więzi koleżeńskich między uczniami;
 • Dbanie o dobre imię szkoły.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

WRZESIEŃ

 • Organizacja kampanii wyborczej i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 • Opracowanie plany pracy SU na rok szkolny 2021/2022.
 • Zbiórka makulatury.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pt. ,,Szczęśliwy Numerek’’.
 • Dzień Chłopaka.

PAŹDZIERNIK

 • Październik miesiącem pomocy dla zwierząt.
 • Przygotowanie do akcji ,,Szalony Piątek’’.
 • Konkurs ,,Nauczyciel Roku’’.
 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 • Kontynuowanie zbiórki zużytych baterii.
 • Zbiórka plastikowych zakrętek- ZAKRĘCONA POMOC.
 • Akcja ,,Światełko Pamięci’’.

LISTOPAD

 • Wspomnienie tych, którzy odeszli.
 • Rozpoczęcie akcji „Szalone Piątki’’.
 • Dołączenie do Akcji ,,Góra Grosza”
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Szlachetna Paczka.
 • Dzień Galaretki.
 • Dzień życzliwości i pozdrowień.
 • Zabawa andrzejkowa dla uczniów klas I-III, IV-VI,VII-VIII.

GRUDZIEŃ

 • Mikołajki.
 • Konkurs na najładniej przystrojone drzwi do klasy.
 • Święta Bożego Narodzenia w szkole.

STYCZEŃ

 • Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”.
 • Włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Międzyklasowy konkurs ,,Mam Talent’’.

LUTY

 • Akcja ,,Najlepsi spośród nas’’.
 • Szkolna Poczta Walentynkowa.
 • ,,W podskokach na ferie’’.

MARZEC

 • Dzień Kobiet.
 • Wyjazd do kina.
 • Akcja ,,Klapki dla Gambii’’.
 • Kolorowy zawrót głowy- pierwszy dzień wiosny.
 • Konkurs na najbardziej kolorową klasę.

KWIECIEŃ

 • ,, Niebieski kiermasz’’.

MAJ

 • Wakacyjna Oś Czasu.
 • Wieczór filmowy.

CZERWIEC

 • Konkurs ,, Rozpoznaj nauczyciela z dzieciństwa swego’’.
 • Piknik rodzinny.
 • Podsumowanie pracy SU w roku 2021/2022.
 • Zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.