Samorząd

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

 

Przewodnicząca – Paulina Żółty

Zastępca przewodniczącej – Michał Motyka

Protokolant zebrań Samorządu –  Ewelina Wojtyła

Sekcja organizacyjna: Bartłomiej Motyka, Zofia Motyka, Karolina Pochopień, Ewelina Wojtyła

Sekcja informacyjna: Karol Ciupka, Daniel Klekociuk,

Sekcja plastyczno – dekoracyjna: Wiktoria Babuśka, Wiktoria Dobija, Kinga Kasperek,

Rada wolontariatu:  Anna Wojtyła, Natalia Tetłak,

Sztandar: Jakub Gluza, Maksymilian Kupczak, Wiktoria Dobija, Kinga Kasperek,

 

 

su

 

Akcje prowadzone przez Samorząd Uczniowski


W podskokach na ferie

Pierwszy semestr za nami. Uczniowie klas 1 – 3 zakończyli go na wesoło, ponieważ tradycyjnie już starali się doskoczyć do ferii. W piątek 13 stycznia 2017 odbyła się 4. edycja naszej szkolnej akcji „W podskokach na ferie”, będącej jednym z działań Samorządu Uczniowskiego. W czasie zabawy dzieci zostały podzielone na grupy i skakały na skakankach na wyznaczonym dystansie. Podczas skoków wszystkim towarzyszył gorący doping i mnóstwo pozytywnych emocji. By wszystko odbyło się zgodnie z planem, nad akcją czuwali opiekunowie SU i wychowawcy poszczególnych klas. Po podsumowaniu wszystkich  oddanych skoków okazało się, że „doskoczenie do ferii” w tym roku wymagało pokonania w sumie 594 metrów. Liczba ta może wydawać się bardzo duża, ale jeszcze większa jest radość dzieci z faktu, że ferie zimowe właśnie się rozpoczynają.

 

Maria FiguraPLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:          

 

1.Wdrażanie uczniów do samorządności.

2.Tworzenie silnych więzi koleżeńskich między uczniami.

3.Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

4.Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

5.Dbanie o dobre imię szkoły.

6.Uczenie się demokratycznych form współżycia.

7.Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

8.Współpraca z Radą Rodziców w organizacji imprez i zabaw szkolnych.

  1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

 

Opiekunowie: mgr Maria Figura, mgr Magdalena Krestian, mgr Iwona Rudzka

 

 

 

 

MIESIĄC ZADANIA FORMY REALIZACJI UWAGI
WRZESIEŃ 1.Ustalenie obowiązków członków RSU wybranych w ogólnoszkolnych wyborach

 

 

 

 

2.Opracowanie planu pracy RSU

 

 

 

3.Przedstawienie planu pracy RSU Dyrektorowi szkoły

 

4.Europejski Dzień Języków

Prezentacja Rady Samorządu Uczniowskiego na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły

 

 

 

 

Zapoznanie się z propozycjami przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

Przygotowanie wydarzenia we współpracy z biblioteką szkolną.

Od października wykonaniem gazetki

zajmie się sekcja plastyczno- dekoracyjna

Prezentacja planu na szkolnej stronie internetowej.

PAŹDZIERNIK 5.Dzień Edukacji Narodowej- 14.X.2015r.

 

 

 

6.Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

 

 

7. Kontynuowanie zbiórki zużytych baterii w ramach Szkolnego programu REBA

 

 

 

8.  Zbiórka plastikowych zakrętek -ZAKRĘCONA POMOC- kontynuowanie akcji

 

9.Dzień owocowy/ warzywny

 

Przygotowanie uroczystej akademii. Wykonanie upominków dla nauczycieli

i pracowników szkoły

 

 

Przywitanie uczniów klas pierwszych przez członków RSU, wręczenie upominków

 

 

 

Całoroczna akcja połączona ze szkolnym konkursem.

 

 

 

 

Całoroczna akcja wspierająca chorego chłopca.

Akcja promująca jedzenie owoców i warzyw

 

 

 

 

 

Współpraca z wychowawcami klasy pierwszej

 

Konkurs trwać będzie do końca maja.

 

 

 

 

 

LISTOPAD 10.Wspomnienie tych, którzy odeszli.

 

 

 

11.Kontynuowanie akcji „Poczytaj Bratkowi” – promowanie czytelnictwa wśród uczniów

 

 

12.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

13.Szkolna zabawa andrzejkowa dla uczniów klas 1-3 – 4-6

 

 

 

14.Gry i zabawy dla uczniów klas młodszych w czasie dużych przerw

Złożenie kwiatów i zniczy przy POMNIKU PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY

 

 

Starsi uczniowie czytają młodszym w czasie przerw między lekcjami.

 

 

Udział w szkolnym apelu

 

 

 

Opieka nad uczestnikami zabawy

i sprzętem grającym, organizacja przebiegu zabawy, dekoracja sali

 

 

Organizacja czasu wolnego, opieka nad uczniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesień – zima

 

 

 

GRUDZIEŃ 15.Mikołajki

„GIMNASTYKA Z MIKOŁAJEM”

 

 

16.KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

(klasy I-III)

 

 

17.Święta Bożego Narodzenia w szkole

 

 

 

 

18.Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, wykonanie kartek świątecznych, ozdób choinkowych.

 

19.Pomagamy potrzebującym

Spotkanie ze św. Mikołajem

Wspólne ćwiczenia pod kierunkiem uczniów kl. VI

 

Przeprowadzenie konkursu. Wręczenie nagród. Prezentacja wyników na gazetce SU i szkolnej stronie internetowej.

 

Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie szkoły. Ubieranie choinki. Wykonanie stroików świątecznych dla przedstawicieli samorządu lokalnego, nauczycieli i złożenie życzeń.

 

Udział w szkolnym apelu świątecznym, wspólne kolędowanie, wigilie klasowe, składanie życzeń.

 

Udział w wybranej akcji charytatywnej

 

Trzecia edycja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączenie się w przygotowanie szkolnego kiermaszu

 

 

 

STYCZEŃ 20.Konkurs na najładniej prowadzony zeszyt przedmiotowy (klasy IV – VI)

 

 

21.Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2016″

 

 

 

22.”W PODSKOKACH NA FERIE”

 

 

23.Podsumowanie I półrocza

Przeprowadzenie konkursu przez opiekunów SU

 

 

Przygotowanie dyktanda. Przeprowadzenie konkursu przez opiekunów RSU Wręczenie nagród. Prezentacja wyników na gazetce RSU

i szkolnej stronie internetowej.

 

Czwarta edycja wspólnych ćwiczeń uczniów klas 1 – 3

 

Prezentacja na gazetce SU średnich ocen poszczególnych klas oraz średniej frekwencji

 

 

 

 

Współpraca z wychowawcami klas 2 -6

 

 

 

 

Współpraca z wychowawcami

 

LUTY

 

 

 

24.Dzień Babci i Dziadka

 

 

25.Szkolna zabawa karnawałowa

26.Dzień owocowy/ warzywny

 

Przygotowanie uroczystości przez wychowawców i uczniów klas I-III

 

Dekoracja sali, wspólne zabawy przy muzyce.

Akcja promująca jedzenie owoców i warzyw

 

Spotkanie integrujące pokolenia

 

 

 

 

MARZEC 27.Zbiórka  makulatury

 

28.Wyjazd do kina

 

29.„Warto być dobrym”

Akcja ekologiczna

 

Wyjazd integracyjny

 

Udział w akcjach promujących pomaganie innym

Dochód ze sprzedaży na cele SU

 

 

Poszczególne klasy podejmują działanie według własnego pomysłu

KWIECIEŃ 30.Konkurs czytania po angielsku

 

 

 

31.Wielkanoc. Wykonanie elementów dekoracyjnych – zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

32.DZIEŃ ZIEMI

 

 

 

33.Zgłoszenia kandydatów do RSU

w roku 2017/2018

 

Przeprowadzenie konkursu przez nauczycieli anglistów. Wyłonienie laureatów. Prezentacja wyników, wręczenie nagród.

 

Dekoracja wnętrza szkoły. Wykonanie stroików świątecznych i złożenie życzeń przedstawicielom samorządu lokalnego

i nauczycielom.

Udział w uroczystym apelu.

 

Sprzątanie okolicy szkoły oraz

zabawy przeprowadzone według pomysłu uczniów poszczególnych klas.

 

Zebranie i weryfikacja zgłoszeń do RSU

MAJ 34.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

35.Akcja informacyjna na temat szkodliwości palenia.

 

Udział w uroczystym apelu

 

 

 

Przygotowanie gazetki i ulotek

 

 

 

CZERWIEC 36.Podsumowanie pracy RSU w roku 2016/2017

 

 

37.Wybory do RSU na rok szkolny 2017/2018

 

 

38.Zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów.

Zebranie sprawozdawcze. Podziękowanie za pracę dotychczasowej RSU

 

Przeprowadzenie wyborów wśród uczniów klas I – V

 

Udział w uroczystym apelu. Wręczenie absolwentom drobnych upominków przez uczniów klasy V

 

 

 

 

 

 

Nagrody za aktywną pracę w RSU