Rada rodziców

RADA RODZICÓW

przewodniczący – Pan Jerzy Ziółkowski

z-ca przew.         – Pani Magdalena Jarco

sekretarz            –  Pani Ewa Wolna

skarbnik             –  Pani Anna Szczotka