Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.
Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie szkoły podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi.
W naszej szkole funkcje pielęgniarki szkolnej sprawuje