Ogródek meteorologiczny

Kreatywni EKO-badacze W ramach działań projektowych Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020 obok Szkoły Podstawowej w Żabnicy został zamontowany ogródek meteorologiczny. Stacja meteorologiczna składa się z szeregu urządzeń, które mają za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy, jakie zachodzą w powietrzu. W skład centrum meteo wchodzi drewniana klatka, termometr, higrometr, barometr, termometr ekstremalny, deszczomierz, wskaźnik kierunku i prędkości wiatru. Zjawiska atmosferyczne interesują każdego z nas, niezależnie od wieku czy wykształcenia, gdyż pogoda jest czymś namacalnym, czymś z czym ma się na co dzień do czynienia. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych  z najbliższego otoczenia oraz analizowania wyników i wykresów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły zwiększa szanse i możliwości zainteresowania nie tylko uczniów, ale i dorosłych procesami, jakie zachodzą w atmosferze oraz naszym wpływem na ich powstawanie. Głównym celem naszych działań jest edukacja ekologiczna, zwracanie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza różnego rodzaju substancjami toksycznymi. Stacja meteorologiczna umożliwi uczniom zbieranie różnorodnych informacji o stanie środowiska i warunkach meteorologicznych oraz przekazywanie ich wszystkim zainteresowanym ochroną środowiska i dbaniem o własne zdrowie. Barbara Grajcar