Zdalna szkoła – komputery trafiły do uczniów

Dzięki przystąpieniu do projektu Zdalna szkoła Gmina Węgierska Górka przekazała naszej placówce pięć zestawów komputerowych o łącznej wartości 12 455,60.                                                                                  Laptopy trafiły już do naszych uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę, dzięki czemu będą mogli jeszcze efektywniej uczestniczyć w zajęciach on-line. www.wegierska-gorka.pl/zdalna-szkola,52,355.html?fbclid=IwAR3dot2x7PlIa0POSDL0A8W27VbP2bwoFa1QR7zxe3U9zbPnlqMXC2vWovU