ZATRZYMAJ AGRESJĘ

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w projekcie „Zatrzymaj agresję”, którego celem było kształtowanie umiejętności opanowywania i przezwyciężania agresji. Nasi wychowankowie w ramach działań projektowych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz wzięli udział w konkursie plastycznym, tworząc plakaty zachęcające do postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Poniżej prezentujemy rezultaty pracy naszych wychowanków. Patrząc na ich dzieła wierzymy, iż wiedzą, w jaki sposób rozwiązywać konflikty bez użycia agresji oraz są wrażliwi na krzywdę innych. Anna Grygny Barbara Grajcar