Wyniki szkolnego konkursu frazeologicznego.

 

Laureatami szkolnego konkursu frazeologicznego, którego celami było kształcenie sprawności i umiejętności językowych uczniów, rozbudzanie zainteresowań językiem polskim oraz wzbogacanie zasobu leksykalnego                                      i sprawdzenie znajomości frazeologizmów zostali:

 

w kategorii klas V-VI

I miejsce – Anna Ślósarczyk

II miejsce – Jarosław Kupczak

III miejsce – Aleksandra Goliszewska

w kategorii klas VII-VIII

I miejsce – Michał Kupczak

– Michał Motyka

II miejsce – Wiktoria Pękala

III miejsce – Ewelina Wojtyła

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom                        dziękujemy za zaangażowanie!