Wyniki szkolnego konkursu frazeologicznego.

  Laureatami szkolnego konkursu frazeologicznego, którego celami było kształcenie sprawności i umiejętności językowych uczniów, rozbudzanie zainteresowań językiem polskim oraz wzbogacanie zasobu leksykalnego                                      i sprawdzenie znajomości frazeologizmów zostali:   w kategorii klas V-VI I miejsce – Anna Ślósarczyk II miejsce – Jarosław Kupczak III miejsce – Aleksandra Goliszewska w kategorii klas VII-VIII I miejsce – Michał Kupczak – Michał Motyka II miejsce – Wiktoria Pękala III miejsce – Ewelina Wojtyła   Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom                        dziękujemy za zaangażowanie!