„Wirusoochrona” w naszej szkole

W lutym nasza szkoła włączyła się w prowadzoną na terenie województwa śląskiego akcję informacyjno – edukacyjną „”Wirusoochrona”, będącą odpowiedzią na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce.

W ramach akcji prowadzone były zajęcia w klasach 1 -3. Miały one różnorodne formy i odbywały się na przestrzeni wielu dni.

Jednym z najciekawszych wydarzeń było przygotowanie przez uczniów plakatów i plansz edukacyjnych propagujących dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo oraz ochronę przed chorobami wirusowymi. Stanowiły one podsumowanie wielu działań dzieci, rodziców i nauczycieli. Co ważne, ich treść uzupełniana była na bieżąco wraz z nabywaniem przez dzieci nowych umiejętności. Uczniowie bardzo się zaangażowali w prace oraz włączyli w nią swoich rodziców, którzy również służyli swoją wiedzą i umiejętnościami. Plakaty i plansze zostały zaprezentowane szerszej publiczności. Do swych prac dzieci wykorzystały zaprezentowane przez nauczycieli materiały przekazane szkole: plakaty, ulotki. Przedstawione w nich treści uczniowie przyswoili sobie bardzo dobrze.

Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona” prowadzona w szkole wzbogacona została o    dodatkowe działania takie jak:

– praktyczna nauka prawidłowego mycia rąk;

– opisywanie ilustracji prezentujących rolę higieny w zapobieganiu chorobom;

– kolorowanka tematyczna;

– przeprowadzenie wywiadów z rodzicami na temat sposobów unikania zakażeń wirusami;

– nauka wierszy o tematyce zdrowotnej i prezentacja ich innym uczniom;

– gazetki tematyczne poświęcone ochronie przed wirusami;

– oglądanie filmu edukacyjnego

Wszystkie działania podejmowane były przy dużym zaangażowaniu dzieci, które nie tylko poznawały i utrwalały sposoby ochrony przed wirusami, ale także stosowały swą wiedzę w praktyce i dzieliły się wiedzą i umiejętnościami z innymi.