„Wirusoochrona” w Naszej Szkole

W październiku uczniowie klas 1 – 3  wraz z wychowawcami uczestniczyli  w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”.  W jej ramach nabywali nowe umiejętności, wzbogacali wiedzę z dziedziny zdrowia i higieny, utrwalali nawyki higieniczno – zdrowotne. W klasach przeprowadzono pogadanki przypominające zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii. Przygotowano tematyczne gazetki, które znajdują się w salach lekcyjnych. W czasie zajęć wykorzystano przysłane materiały (krzyżówka, kolorowanka, plakaty, ulotki). Dodatkowo podejmowane działania to: – aktywne słuchanie piosenek; – oglądanie filmów edukacyjnych; – opracowanie przez nauczyciela tematycznej krzyżówki; – przekazanie rodzicom ulotki opracowanej przez GIS dotyczącej rozróżniania grypy i przeziębienia; – w programie Paint  wykonanie przez drugoklasistów plakatów  dotyczących ochrony przed chorobami wirusowymi; – tematyczne karty pracy; – wyjaśnienie roli szczepień w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób; zadanie domowe w formie konkursowej. Przez cały okres realizacji zadań akcji „Wirusoochrona” uczniowie poznawali też wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na wzmocnienie odporności. Odbył się również konkurs dla uczniów klas 2 – 3, polegający na rozwiązywaniu w domu z rodzicami krzyżówki tematycznej dotyczącej higieny.  Każdy uczeń otrzymał autorski znacznie rozbudowany diagram, na którym litery z zaznaczonych pól tworzyły rozwiązanie. Poszczególne hasła związane były tematycznie z materiałem zajęć prowadzonych w ramach akcji. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wzięły udział w losowaniu nagród. By docenić wkład dzieci włożony w pracę, każdy uczestnik otrzymał nagrodę pocieszenia. Dla klas pierwszych trzecioklasiści przygotowali tzw. „przypominajki”. Były to kolorowe chmurki, słoneczka i liście, na których naklejone zostały ilustracje przypominające o sposobach ochrony przed wirusami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową higienę rąk i ochronę przed koronawirusami. Dla wszystkich natomiast uczniów dzieci klasy trzeciej przygotowały Lapbook „Wirusoochrona”. We wszystkie zadania dzieci mocno się zaangażowały i co istotne, nauczyły się nie tylko zapobiegać chorobom wirusowym, ale też przekazywać swoją wiedzę innym.