„Wirusoochrona” w Naszej Szkole

W październiku uczniowie klas 1 – 3  wraz z wychowawcami uczestniczyli  w wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. 

W jej ramach nabywali nowe umiejętności, wzbogacali wiedzę z dziedziny zdrowia i higieny, utrwalali nawyki higieniczno – zdrowotne.

W klasach przeprowadzono pogadanki przypominające zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Przygotowano tematyczne gazetki, które znajdują się w salach lekcyjnych.

W czasie zajęć wykorzystano przysłane materiały (krzyżówka, kolorowanka, plakaty, ulotki).

Dodatkowo podejmowane działania to:

– aktywne słuchanie piosenek;

– oglądanie filmów edukacyjnych;

– opracowanie przez nauczyciela tematycznej krzyżówki;

– przekazanie rodzicom ulotki opracowanej przez GIS dotyczącej rozróżniania grypy i przeziębienia;

– w programie Paint  wykonanie przez drugoklasistów plakatów  dotyczących ochrony przed chorobami wirusowymi;

– tematyczne karty pracy;

– wyjaśnienie roli szczepień w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób;

zadanie domowe w formie konkursowej.

Przez cały okres realizacji zadań akcji „Wirusoochrona” uczniowie poznawali też wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na wzmocnienie odporności.

Odbył się również konkurs dla uczniów klas 2 – 3, polegający na rozwiązywaniu w domu z rodzicami krzyżówki tematycznej dotyczącej higieny.  Każdy uczeń otrzymał autorski znacznie rozbudowany diagram, na którym litery z zaznaczonych pól tworzyły rozwiązanie. Poszczególne hasła związane były tematycznie z materiałem zajęć prowadzonych w ramach akcji. Wszystkie prawidłowe rozwiązania wzięły udział w losowaniu nagród. By docenić wkład dzieci włożony w pracę, każdy uczestnik otrzymał nagrodę pocieszenia.

Dla klas pierwszych trzecioklasiści przygotowali tzw. „przypominajki”. Były to kolorowe chmurki, słoneczka i liście, na których naklejone zostały ilustracje przypominające o sposobach ochrony przed wirusami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłową higienę rąk i ochronę przed koronawirusami.

Dla wszystkich natomiast uczniów dzieci klasy trzeciej przygotowały Lapbook „Wirusoochrona”.

We wszystkie zadania dzieci mocno się zaangażowały i co istotne, nauczyły się nie tylko zapobiegać chorobom wirusowym, ale też przekazywać swoją wiedzę innym.