Wielkanocne spotkanie w Domu Pogodnej Starości w Żabnicy.

Okazją do podzielenia się życzeniami, dobrym słowem oraz uśmiechem było wielkanocne spotkanie w Domu Pogodnej Starości w Żabnicy, które w naszej szkole należy już do tradycji. Uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny, odwiedzili również podopiecznych, którzy że względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w grupowym spotkaniu i wręczyli każdemu wielkanocną kartkę z życzeniami oraz słodki prezent. W tym dniu w całym Domu rozbrzmiewały wielkanocne pieśni. Był to dla nas wszystkich szczególny czas, obfitujący w wiele, niezapomnianych przeżyć. Wychowawcy świetlicy.