Wielka Liga Czytelników – wyniki konkursu

Nasza szkoła wzięła udział  w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”, konkurs skierowany był do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Miał on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia było promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu było również wyłonienie najlepszych czytelników. W konkursie wzięły udział 44 osoby z naszej szkoły. Możemy się pochwalić wspaniałymi wynikami na szczeblu powiatu:
  • tytuł Mistrza Powiatu w kategorii V-VIII zdobyła Anna Ślósarczyk
  • tytuł I Wicemistrza Powiatu w kategorii I-IV zdobyła Amelia Kosiec
Serdecznie gratulujemy laureatkom!