Wielka Liga Czytelników

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach: a) przedszkola i szkoły specjalne; b) klasy 1–3 szkół podstawowych; c) klasy 4–6 szkół podstawowych; d) klasy 7–8 szkół podstawowych. Cele konkursu: a) kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; b) promocja czytelnictwa; c) tworzenie społeczności aktywnych czytelników; d) wzmacnianie wychowawczej roli rodziny oraz integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury; e) wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych; f) promocja klasyki i współczesnej literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych; g) upowszechnianie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej; h) wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników; i) aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych; j) wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe); k) promocja nowości wydawniczych oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy; l) kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie; m) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, w tym doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i kreatywnej pracy z tekstem. Warunkiem udziału dziecka/ucznia w konkursie jest podanie adresu e-mail, koniecznego do aktywacji konta uczestnika. Konkurs przebiega w czterech etapach: a) Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych; b) Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych; c) Etap trzeci (powiatowy) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych lub test indywidualny online. d) Etap czwarty (wojewódzki) – w zależności od sytuacji epidemicznej test drużynowy w placówce wyznaczonej przez Koordynatora Wojewódzkiego lub test indywidualny online. regulamin_wlc_2021_2022