Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019\2020

https://www.facebook.com/spzabnica/photos/pcb.833490653719491/833488147053075/?type=3&av=181233982278498&eav=AfaeUBKrqHof0QyO7QFoKpL2GhQe_C7Sht0WSPBKJiqF_mCKW-7z25VltdW9KXhUogQ&theater