Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

6 czerwca br., uczniowie klasy I zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki. Dzieci wraz z wychowawczyniami przybyły do biblioteki szkolnej na uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Po zapoznaniu się z regulaminem i zasadami zachowania się w bibliotece, dzieci obejrzały krótkie przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję przez uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki „Muzyczną Kaczkę Dziwaczkę”.

Po występie uczniowie złożyli przyrzeczenie następującej treści:

„My uczniowie pierwszej klasy,

Tobie Książko przyrzekamy,

że szanować Cię będziemy,

krzywdy zrobić Ci nie damy.

I wskazówek i rad książek

będziemy słuchać z uwagą.

Obowiązki czytelnika traktować z powagą!”

  Uczniowie zostali obdarowani w tym szczególnym dla nich dniu specjalnie przygotowanymi zakładkami, na których widniały ich własne imiona.  

Ewelina Banaś

« 1 z 2 »