Uczniowie w hołdzie partyzantom.

Celem naszej szkoły, która nosi imię Partyzantów Polskich w Żabnicy jest krzewienie pamięci o dramatycznych wydarzeniach z 1943 roku i pełnienie opieki nad pomnikiem. Dlatego też uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabnicy, wraz z wychowawcami świetlicy, jak co roku,  udali się pod pomnik straconych przed 75 laty żabnickich partyzantów. Nauczyciele opowiedzieli uczniom o egzekucji jedenastu partyzantów, która miała miejsce 3 września 1943 roku, przypominając  ostatnie ich słowa, które brzmiały „Do zobaczenia w niebie rodacy!”, „ Niech żyje Polska!”. Uczniowie następnie wysprzątali teren wokół pomnika oraz złożyli kwiaty i znicze.