SZKOLNY KONKURS LITERACKI

    KLASY IV-V Napisz wiersz o czytaniu, książce. KLASY VI-VII Napisz fraszkę związaną tematycznie z książką. KLASY gimnazjalne Napisz nowe, zaskakujące zakończenie do wybranej książki. KONKURS TRWA DO:    02.03.2018 Cele konkursu:
  • doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich,
  • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
  • promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury,
  • propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży.
Prace będą oceniane pod względem:
  • oryginalności,
  • wartości artystycznych,
  • wartości językowych.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele poloniści.   Serdecznie zapraszamy!