SZKOLNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY

                                       

                                   CZYTAM I ROZUMIEM

      SZKOLNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

  Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności czytania i odbioru tekstu,
  • kształcenie poprawności językowej

 Uczestnicy konkursu:

uczniowie klas IV-VIII i IIIG

Termin:   27.11.2018 /wtorek/

Przebieg konkursu:

każdy uczestnik otrzyma test, składający się z tekstu i pytań/poleceń

Organizatorki:

nauczycielki języka polskiego – Cecylia Bochenek, Sabina Gawlińska, Barbara Grajcar

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!