Supermoce językowe są z nami!

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwania językowe i udowodnili, że język ojczysty nie jest im obcy. Tworzyli chmury wyrazowe, wykonywali ćwiczenia interaktywne, układali zdania ze związkami frazeologicznymi pochodzącymi z Biblii, udowadniając, iż znają ich znaczenie  we współczesnym języku, poprawiali błędy, bawiąc się jednocześnie pięknym i niezwykle bogatym językiem polskim, który „merda” do nas ogonkami. A zatem niech każdy dzień będzie świętem języka polskiego! Barbara Grajcar