Sukces w konkursie literackim, czyli twórcze zaangażowanie

Uczniowie klasy siódmej wyrażają swoje przemyślenia za pomocą słowa pisanego już nie tylko do „szuflady”. Anna Ślósarczyk zajęła pierwsze miejsce, a Daniel Klekociuk trzecie w powiatowym konkursie literackim „Szuflada”, organizowanym pod patronatem Starosty Żywieckiego oraz Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Serdecznie gratuluję młodym literatom i dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami na temat otaczającego świata.   Barbara Grajcar   Praca na konkurs literacki Szuflada – Daniel Klekociuk Praca na konkurs literacki Szuflada – Anna Ślósarczyk