„ STROFY O OJCZYŹNIE” – klasowy konkurs pięknego czytania

Strofy o Ojczyźnie, to motyw przewodni klasowego konkursu pięknego czytania, który odbył się w klasie 3a w dniu 10 listopada 2017r.  Jak na konkurs przystało, było jury – wyłonione  z uczniów klasy trzeciej w składzie: Ola Goliszewska, Martyna Tlałka, Nela Rabenda, Kamil Pawlus. Ustalone zostały zasady i kryteria punktacji oraz kolejność występu uczestników konkursu. Do konkursu zgłosiło się dziewięcioro uczniów naszej klasy. Uczniowie mieli do wyboru trzy wiersze o Ojczyźnie. Każdy uczestnik pięknie zaprezentował wybrany przez siebie utwór. Nad przebiegiem konkursu oraz pracą jury czuwała wychowawczyni kl. 3a. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników i po naradzie jury ogłosiło wyniki:   I  miejsce: Anna Ślósarczyk i Daniel Klekociuk II miejsce: Julia Kurowska III miejsce: Antoni Stasica Wyróżnienie: Klaudia Mika   Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.  

E. Gałuszka