„Spotkanie ze Świętym Mikołajem”

  Siódmego grudnia,w godzinach popołudniowych, w gmachu szkoły, zaczęli pojawiać się zaproszeni goście; emerytowani pracownicy naszej szkoły, dzieci pracowników z rodzinami. Po serdecznym przywitaniu ze strony pani dyrektor Haliny Żyrek, nastąpiła część artystyczna. Uczniowie opowiedzieli historię sławnego do dziś biskupa, który dzięki swoim uczynkom został świętym. Wraz z dźwiękiem dzwoneczków i śpiewem dzieci, pojawił się wyczekiwany Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich prezentami. Dzieci te duże i małe, wzywane przez Świętego, zapewniały o swojej grzeczności, deklamowały wierszyki, grały piękne kolędy. Wspólny poczęstunek, rozmowy i swobodne zabawy dzieci, były miłym zwieńczeniem spotkania z tym szczególnym gościem. „Święty Mikołaju chcemy Cię miłować, a dobroć Twoją co dzień naśladować”.  

mgr Kazimiera Berek mgr Gabriela Biegun