Ślubowanie Świetliczaków

W miniony piątek, w świetlicy szkolnej, odbyło się ślubowanie świetliczaków. Jak co roku, grono świetliczaków powiększyło się o nowych uczniów klasy pierwszej. Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani dyrektor Halina Żyrek oraz uczniowie klasy trzeciej, którzy przedstawili krótki program artystyczny. Przyszłe świetliczaki miały za zadanie wykazać się wiedzą dotyczącą zasad i reguł zachowania w świetlicy szkolnej, pokonać tor przeszkód oraz odpowiedzieć na zagadkę. Po wykonaniu zadań nastąpiło uroczyste pasowanie, którego dokonała pani dyrektor. Każdy świetliczak otrzymał pamiątkowy medal i drobny upominek a na wszystkich uczestników uroczystości czekał słodki poczęstunek. Wychowawcy świetlicy.