Słońce – moja energia!

W ramach projektu „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” zostały podjęte działania, które miały kształtować świadomość ekologiczną społeczności szkolnej na temat odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii pozyskiwanej ze Słońca. W projekcie wzięło udział 20 uczniów z klas VII i VIII, opiekunem projektu była pani Natalia Tokarczyk. W pierwszym etapie projektu uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: energia słoneczna, czy to się opłaca? Uczniowie zbadali temat, zebrali potrzebne informacje, korzystali z dostępnych źródeł, i  przeprowadzali ciekawe rozmowy z osobami, które już korzystają z energii słonecznej. Okazuje się, że energia słoneczna towarzyszy nam na co dzień, każdy w domu ma przedmioty działające na bazie baterii słonecznych, a na ulicach elektryczne latarnie są zastępowane przez latarnie solarne. Celem kształtowania  poczucia odpowiedzialności za środowisko, w tym za nieodnawialne surowce naturalne, pogłębienia wiedzy na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju cywilizacji oraz promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii uczniowie wykonali plakaty promujące energię słoneczną. Energia odnawialna będzie wkrótce w dużej mierze częścią naszego życia, aby pomóc młodym ludziom „zobaczyć jak to działa” postawiłam przed moimi wychowankami wyzwanie – „zbuduj robota solarnego”. Zadania podjęli się dwaj uczniowie – Michał Kupczak oraz Mateusz Maślanka. Po nieudanych próbach budowa robota zakończyła się sukcesem (gratulacje!). Robot-mrówka był dla uczniów przykładem tego, jak na odległej czerwonej planecie działają niewyczerpanie łaziki marsjańskie.