Śladami Niepodległej

Kolejne „urodziny” naszej szacownej jubilatki – Polski uczniowie uczcili niepodległościową grą terenową. W klimat uroczystości wprowadzili nas nasi najmłodsi wychowankowie pieśnią przywołując niełatwe dzieje naszej ukochanej, wolnej ojczyzny oraz przypominając, że jako dzieci tej ziemi mamy obowiązek o nią dbać i troszczyć się na co dzień. Natomiast uczniowie klas IV-VIII, rozwiązując zadania na kolejnych stacjach, wykazali się wiedzą historyczną, umiejętnością logicznego myślenia, wiązania faktów, słuchania i wykonywania poleceń, bystrym okiem oraz kreatywnością. mgr Barbara Grajcar