SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (wtorek) według harmonogramu.
  1. Dowóz uczniów z górnej Żabnicy /dotyczy dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km/ o godzinie 7.50.
  2. Msza Święta w kościele parafialnym o godz. 8.00
  3. Uczniowie klas pierwszych przychodzą na godz. 9.00 na salę gimnastyczną z jednym opiekunem. Opiekun i dziecko wchodzą na teren szkoły w maseczkach zasłaniających usta i nos oraz dezynfekują ręce.
  4. Uczniowie pozostałych klas przychodzą na godzinę 9.00 i udają się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą klasy. Przed wejściem obowiązkowo dezynfekują ręce.