SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK 2021/2022 WYBRANY!

Z wielkim uśmiechem przedstawiamy Wam skład nowego Samorządu Uczniowskiego:

📍 Przewodniczący SU – Patryk Pielichowski kl. VIIIa

📍 Z-ca przewodniczącego – Emilia Wolna kl. VIIIa

📍 Sekretarz- Paulina Krzus kl. VIIIb

📍 Sekcja informacyjno- dekoracyjna- Bartłomiej Motyka, Zofia Motyka, Kamil Pawlus

Opiekunami naszego samorządu uczniowskiego są

Pani Aleksandra Krzus, Pani Elżbieta Kozieł i Pani Izabela Zuziak.

P.S. Zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w sprawy społeczności szkolnej.

Pamiętajcie, jesteśmy otwarci na Wasze pomysły ! Kontaktujcie się z nami poprzez mobidziennik, samorządowego maila (suspzabnica@gmail.com) lub na żywo w szkole.