SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK 2021/2022 WYBRANY!

Z wielkim uśmiechem przedstawiamy Wam skład nowego Samorządu Uczniowskiego: 📍 Przewodniczący SU – Patryk Pielichowski kl. VIIIa 📍 Z-ca przewodniczącego – Emilia Wolna kl. VIIIa 📍 Sekretarz- Paulina Krzus kl. VIIIb 📍 Sekcja informacyjno- dekoracyjna- Bartłomiej Motyka, Zofia Motyka, Kamil Pawlus Opiekunami naszego samorządu uczniowskiego są Pani Aleksandra Krzus, Pani Elżbieta Kozieł i Pani Izabela Zuziak. P.S. Zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w sprawy społeczności szkolnej. Pamiętajcie, jesteśmy otwarci na Wasze pomysły ! Kontaktujcie się z nami poprzez mobidziennik, samorządowego maila (suspzabnica@gmail.com) lub na żywo w szkole.