Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22 zostały przyjęte.