Radosne oczekiwanie na Św. Mikołaja czyli gry i zabawy mikołajkowe!

Zabawy mikołajkowe są istotnym i bardzo miłym elementem świętowania tego szczególnego czasu. Przedstawiamy pomysły na ciekawe gry i zabawy tematyczne dla młodszych i starszych dzieci oraz krótką historię Św. Mikołaja. Zabawy mikołajkowe, obok prezentów i pisania listu do św. Mikołaja, to najmilsza część Mikołajek. Ten wyjątkowy dzień warto urozmaicić za pomocą różnego rodzaju gier i konkursów. Mamy nadzieję, że sprawią one wiele radości, dostarczą dużo pozytywnych emocji a także  rozbudzą radosny nastrój oczekiwania na św. Mikołaja.

Zabawa nr 1

Na środku pomieszczenia stoi worek wypełniony prezentami od Mikołaja. Rzeczy powinny wyróżniać się kształtem, np. wałek do ciasta, mysz komputerowa, grzebień, piłka itp. Każda osoba dostaje listę, jakie prezenty ma w nim znaleźć. Uczestnicy za pomocą dotyku muszą wyciągnąć odpowiednie prezenty z worka. Zabawa nr 2 Należy wyciąć z brystolu kształt worka Mikołaja. Na worku odrysować kształty różnych, wybranych zabawek. Każde uczestnik losuje jedną zabawkę, którą musi dopasować do konturu umieszczonego na worku. Zabawa nr 3 Uczestnicy rozstawieni w różnych miejscach pokoju  mają za zadanie odpowiednio zareagować na polecenia, które wydaje Mikołaj. Na hasło:
  • śnieg- uczestnicy naśladują rękoma spadające płatki śniegu (z góry – wspięcie na palce, na dół – do przysiadu),
  • worek – uczestnicy zarzucają „niewidzialny” worek św. Mikołaja na plecy i ociężałym krokiem poruszają się po pomieszczeniu.
  • sanie- uczestnicy poruszają się energicznie do przodu, czasem przewracają się. Zabawa nr 4 „Niewidzialne prezenty” Osoba będąca Mikołajem staje przed pozostałymi uczestnikami i wyjmuje z worka ” niewidzialny prezent”. Musi go opisać gestami i dźwiękiem. Kto odgadnie jaki to prezent zostaje Mikołajem. Na koniec krótka historia Św. Mikołaja. Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego Mikołaja) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę. Tak wygląda infuła:                                       To jest pastorał: