Przerwa na Czytanie – relacja!

29 października Nasza Szkoła przyłączyła się do akcji „Przerwa na czytanie”. Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim już po raz szósty zorganizowała tę ogólnopolską kampanię czytelniczą. Wśród celów akcji wymienić należy następujące: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe. Dodatkowo akcja ta realizowana jest  w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w ramach „Miesiąca Bibliotek Szkolnych”. 29 października na dwóch kolejnych przerwach lekcyjnych sporo uczniów, ale również kilkoro przedstawicieli grona pedagogicznego, przyjęło zaproszenie i podjęło się wspólnego czytania. Trzeba przyznać, że były to przerwy niezwykłe, zupełnie odmienne od wszystkich dotychczasowych. Na pewno mniej gwarne, pełne skupienia i zaczytania. Uczniowie mieli możliwość przyniesienia ze sobą wybranej przez siebie książki. Dla tych, którzy zapomnieli egzemplarza ze swojej domowej biblioteczki, z pomocą przyszły zasoby szkolnej biblioteki. W efekcie akcja skupiła 130 uczestników, jak na pierwszy raz wynik jest wielce zadowalający. Bardzo nam miło, że nasi uczniowie tak licznie dopisali – bardzo wszystkim dziękujemy. Podziękowania należą się również nauczycielom za czynny udział w akcji i dawanie dobrego przykładu swoim podopiecznym, jak również za życzliwość i miłą współpracę. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas jeszcze więcej.