PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

  

 

Międzyszkolny konkurs literacki, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni został zorganizowany przez Szkołę Podstawową  w Żabnicy.

Zadaniem  uczestników tegorocznej edycji konkursu było napisanie pracy, której motyw przewodni miał być związany ze słowami: Życie pojedynczego człowieka  znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne.

 

Komisja konkursowa poddała wnikliwej analizie wartości poetyckie prac, indywidualne podejście do tematu  konkursu, dokonała oceny i postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce:   Aleksandra Gluza – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

II miejsce:  Hubert Jędrzejek – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Wyróżnienie – Daria Wątroba – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

 

Wszystkim serdecznie gratuluję oraz dziękuję za zaangażowanie

 i udział w konkursie!