PROJEKT – MOTYWY BIBLIJNE

Uczniowie klas szóstych w ramach realizacji zagadnień z języka polskiego przygotowali prezentacje dotyczące wybranych motywów biblijnych. W projekcie należało uwzględnić jak dany motyw został przedstawiony w Biblii, jaka jest jego symbolika, zaprezentować frazeologizmy oraz powiedzenia związane z tym motywem. Dodatkowo uczniowie ukazywali jak wybrany przez nich motyw został przedstawiony w innych dziedzinach sztuki – malarstwie, rzeźbie, muzyce czy filmie. Barbara Grajcar   Motyw Biblijny- Arka Noego – Anna Ślósarczyk Motyw biblijny – Wieża Babel – Sebastian Barys