Projekt edukacyjny – ZATRZYMAJ AGRESJĘ

Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności opanowywania i przezwyciężania agresji. Cele szczegółowe:
  1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zjawiska agresji i przemocy.
  2. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania agresji i przemocy.
  3. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  4. Zwiększenie wrażliwości na krzywdy innych.
  Czas realizacji projektu: 17.02.-06.03. Adresaci projektu: uczniowie klas I – VIII   Działania:
  1. Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki agresji i przemocy przeprowadzone przez wychowawców klas (klasy IV – VIII).
  2. Zajęcia warsztatowe „Bądź kumplem – nie dokuczaj” – dla uczniów klas I-III, przeprowadzone przez wychowawców.
  3. Szkolny konkurs dla uczniów klas IV – VIII „Zatrzymaj agresję” – każda klasa przygotowuje plakat zachęcający do postępowania zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi (plakaty należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do 6 marca) oraz scenkę dotyczącą umiejętności asertywnego odmawiania (uczniowie prezentują wytwory swojej pracy podczas podsumowania projektu, w dniu 10 marca na lekcji wychowawczej).
  4. Plakat oraz scenka będą oceniane w skali 0-5 punktów. Dodatkowe punkty będą wpisywane za brak uwag negatywnych dotyczących stosowania agresji (do 5 punktów). Każda klasa maksymalnie może zdobyć 15 punktów. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni odpowiednimi wpisami w dzienniku lekcyjnym oraz otrzymają słodki upominek.
  5. Konkurs dla uczniów klas I-III, uczniowie przygotowują plakat oraz wiersz pod hasłem „Jestem kumplem – nie dokuczam”. Uczniowie prezentują swoje wytwory 10 marca (wtorek, lekcja wychowawcza). Plakaty należy złożyć do 6 marca w gabinecie pedagoga szkolnego. Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli w dniu prezentacji zaprezentują hasło dotyczące walki z dokuczaniem i będą je przez cały dzień eksponować np. przypięte do ubrania. Każda klasa może zdobyć maksymalnie 15 punktów. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni odpowiednimi wpisami w dzienniku lekcyjnym oraz otrzymają słodki upominek.
zatrzymaj agresję