Profilaktyka w naszej szkole

W myśl zasady, iż lepiej zapobiegać niż leczyć w naszej szkole został zorganizowany miesiąc profilaktyki. Gościliśmy psychologów i pedagogów z Fundacji „Nadzieja” w Bielsku Białej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce oraz Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie. Nasi wychowankowie poszerzali swoją wiedzę oraz rozwijali umiejętności społeczne. Uczestniczyli w warsztatach na następujące tematy: Emocje w okresie burzy i naporu, Twoja i moja prawda o narkotykach i uzależnieniu,  Kształtowanie dobrych relacji interpersonalnych, Wpływ telefonów komórkowych na zdrowie fizyczne i psychiczne młodego człowieka, Techniki skutecznego uczenia się, Trudne emocje – jak skutecznie poradzić sobie  w stresujących sytuacjach, Uzależnienia od Internetu, komputera, telefonu komórkowego i Facebook’a. Zorganizowano również spotkanie dla Rodziców na temat uzależnień behawioralnych – jak chronić dziecko  przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji.