Profilaktyka uzależnień w Naszej szkole

W ramach profilaktyki uzależnień 12 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panem Grzegorzem Stępniem – muzykiem i terapeutą. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. 7 i gimnazjum. Podczas prawie dwugodzinnych zajęć artysta  podzielił się z uczniami swoimi przeżyciami  i wiedzą na temat używek i uzależnień. Pokazał jakie ogromne niebezpieczeństwo niesie kontakt z nimi. Pan Grzegorz uczył młodzież wrażliwości na piękno muzyki, języka polskiego, zwracając uwagę na dbałość  o  naszą „polszczyznę”. Spotkanie było bardzo ciekawe i dało nam wszystkim dużo do myślenia a może i do dyskusji na lekcjach wychowawczych.