Praca metodą drzewka decyzyjnego na lekcjach języka polskiego

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Wśród aktywizujących  metod nauczania chętnie wykorzystuję drzewko decyzyjne.      Metoda ta służy rozwijaniu umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji                      z pełną świadomością skutków, które ta decyzja może przynieść. Uczy dostrzegania związków między różnymi możliwościami rozwiązań rozważanego problemu, ich konsekwencjami oraz wartościami uznawanymi przez osobę podejmującą decyzję. Rozwiązanie problemu przedstawia się w sposób graficzny, na schemacie drzewka decyzyjnego.   mgr Barbara Grajcar