Podziękowanie

Fundacja Zaczytani.org serdecznie dziękuje Szkole Podstawowej w Żabnicy za zorganizowanie

punktu zbiórki książek podczas Wielkiej Zbiórki Książek 2020.