Podsumowanie X Dyktanda Gwarowego.

Już dziesiąty raz, uczniowie naszej szkoły brali udział w Dyktandzie Gwarowym im. Renaty Madejczyk w Węgierskiej Górce. Dyktando składało się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Teksty dyktanda zostały opracowane na podstawie książki Stanisława Ficonia ,,Godomy po nasymu” natomiast część ustna to tekst mówiony prozą lub wierszem. Stało się już tradycją iż nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca   CZEŚĆ PISEMNA KLASY 4 – 6 3 miejsce Wojciech Motyka Wyróżnienie Oskar Jędrzejek Karol Gruszka   CZEŚĆ PISEMNA KLASY 7-8 II – Bartłomiej Motyka III – Kamil Pawlus   Część Ustna kl 4-6 I miejsce Oskar Jędrzejek II miejsce Karol Gruszka   Część Ustna kl 7-8 I miejsce Bartłomiej Motyka   Gratulujemy !!!!!!