Podsumowanie szkolnej zbiórki zużytych baterii

Zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę zużytych baterii, która była prowadzona we współpracy z Organizacją Odzysku S.A. REBA. Oprócz wymiaru ekologicznego zbiórka miała też cel charytatywny, gdyż w jej ramach  szkoła wzięła udział w V Edycji Konkursu „Edukujemy – Pomagamy”. Dzięki  naszemu zaangażowaniu w akcję, FUNDACJA DLA RODAKA otrzymała wsparcie rzeczowe. Trwająca już od wielu lat zbiórka baterii cieszy się wielką popularnością w naszej szkole i rozwija świadomość uczniów na temat konieczności dbania o środowisko naturalne. M.Figura