Podsumowanie szkolnego konkursu „Zwyczaje Bożonarodzeniowe w opowieściach naszych bliskich”.

  25.01.2018, podczas szkolnej zabawy karnawałowej nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Zwyczaje Bożonarodzeniowe w opowieściach naszych bliskich”, zorganizowanego przez wychowawców świetlicy. Celem konkursu było: – kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych Beskidu Żywieckiego – rozbudzenie zainteresowania tradycjami własnego regionu, – zagospodarowanie czasu wolnego w gronie najbliższych. – rozbudzanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do wartości wynikających z tradycji. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas I-VI spośród których siedmioro stanęło na podium. W jury, które wyłoniło laureatów zasiedli: mgr Kazimiera Berek, mgr Cecylia Bochenek, mgr Gabriela Biegun. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Prace konkursowe posłużą realizacji dalszych celów związanych z podtrzymywaniem tradycji regionu. Serdecznie gratulujemy!! Dziękujemy również p. Marcinowi Biegunowi, radnemu z Żabnicy za wsparcie konkursu w postaci ufundowania części nagród.   Wychowawcy świetlicy.