Podsumowanie innowacji metodycznej „Historia niepodległości Polski oczami dziecka”.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 podsumowana została  innowacja metodyczna „Historia niepodległości Polski oczami dziecka” prowadzona od listopada 2017 roku. W omówieniu wszystkich działań, które odbyły się w ciągu tego czasu wzięli udział rodzice uczniów klasy 3, Pani mgr Barbara Grajcar, zastępca Dyrektora oraz autorzy innowacji. Oczywiście nie zabrakło uczniów, którzy byli aktywnymi uczestnikami innowacji. Na wstępie w formie prezentacji multimedialnej przypomniano wszelkie podejmowane działania, a były to:
  1. Wykonanie przez uczniów w ramach zajęć dodatkowych realizowanych przez mgr Marię Figurę, mgr Magdalenę Płużek-Czudaj, mgr Elżbietę Kozieł dekoracji do przedstawień, rekwizytów, plakatów, kotylionów itp.
  2. Wykonanie 100 kotylionów na 100 lecie niepodległości,
  3. Przedstawienia teatralne wystawiane „przez dzieci dla dzieci”,
  4. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Historia w piosence” zorganizowany w maju 2018 roku.
  5. Szkolny konkurs recytatorski pt. „Polska w wierszu” zorganizowany na przełomie październik/listopad 2018 roku.
  6. Konkurs pieśni patriotycznej, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 3, a jury byli uczniowie klas 1-2 z wychowawcami.
  7. Zajęcia pod hasłem „Śladami niepodległości” prowadzone przez panią mgr Elżbietę Kozieł. Uczestniczyli w nich chętni uczniowie z klas 1-3.
  8. Wizyty pod Pomnikiem Pomordowanych w Żabnicy, składanie kwiatów i zniczy, przypomnienie historii związanej z tym miejscem.
  9. Gry patriotyczne, puzzle, kolorowanki itp.
  Uczniowie klasy 3a zaprezentowali zebranym gościom pieśni patriotyczne, które przygotowali na konkurs klasowy. Później miało miejsce podsumowanie zdobytej w okresie realizacji innowacji wiedzy. Dzieci w grupach rozwiązywały różne zadania, układały puzzle tematyczne itp. Mogły korzystać z pomocy rodziców i Pani Dyrektor. Współpraca ta dała wszystkim wiele radości i pokazała, że poziom wiedzy dzieci związanej z tematyką niepodległości Polski jest bardzo duży. Innowacja pozwoliła zrealizować założone cele, poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, zintegrować rodziców, uczniów i nauczycieli. Pokazała, że dzieci są otwarte i chętne do angażowania się w różnorodne, również innowacyjne działania.    

Autorzy innowacji:

mgr Maria Figura

mgr Magdalena Płużek-Czudaj

mgr Elżbieta Kozieł