Pamiętamy o tych, którzy odeszli – podsumowanie akcji ,,Szkoła Pamięta”

,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim” Listopad to szczególny czas – czas refleksji, zadumy i modlitwy za tych, którzy odeszli. Wspominamy naszych bliskich zmarłych, ale również osoby, które swoją postawą i działaniem zapisały się w historii ogólnonarodowej, ale także lokalnej. Chcąc zachęcić młodych ludzi do pielęgnowania pamięci o nich nasza szkoła dołączyła do akcji ,,Szkoła pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pod koniec października zorganizowana została zbiórka zniczy, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i pracowników szkoły. W ostatnim dniu tego miesiąca zostały zapalone znicze pod pomnikiem pomordowanych partyzantów w Żabnicy. Podsumowaniem akcji było wyjście uczniów klasy 8a na lokalny cmentarz. Uczniowie zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły. Uprzątnęli zapomniane groby mieszkańców naszej wsi i zostawili na nich światełko pamięci. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy kontynuować tę szczytną inicjatywę, a nasza społeczność szkolna będzie pamiętała o zmarłych, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok. Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę zniczy bardzo dziękujemy.                                                                                                                                                           Opiekunowie SU