Pamiętamy!

Zgodnie z wieloletnią już tradycją naszej szkoły, świetliczaki udały się pod Pomnik Partyzantów Polskich w Żabnicy, by pomodlić się oraz oddać cześć straconym 3 września 1943 r. jedenastu partyzantom. Uczniowie wykonali prace porządkowe, następnie wysłuchali historii o tragicznych i ważnych wydarzeniach wrześniowych, mających miejsce w Żabnicy. Na koniec złożyli kwiaty i znicze. Również uczniowie z klas młodszych wraz ze swoimi wychowawcami uczcili pamięć partyzantów.