Ortograficzne graffiti

Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym. Cele konkursu: – mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych; – zachęcanie do zabawy  ortografią; – kształtowanie czujności ortograficznej; – motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia. Zakres wymagań: Wybierzcie wyrazy (od 2 do 4) z trudnością ortograficzną związane z jesienią i wykonajcie ortograficzne graffiti. Termin: do 30.10.2020  

Serdecznie zapraszam do zabawy ortografią!

                                                                                                                                                                                                                             Barbara Grajcar