Ortograficzne graffiti

Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym.

Cele konkursu:

– mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych;

– zachęcanie do zabawy  ortografią;

– kształtowanie czujności ortograficznej;

– motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.

Zakres wymagań:

Wybierzcie wyrazy (od 2 do 4) z trudnością ortograficzną związane z jesienią i wykonajcie ortograficzne graffiti.

Termin: do 30.10.2020

 

Serdecznie zapraszam do zabawy ortografią!

                                                                                                                                                                                                                             Barbara Grajcar