Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

,, Nie ma dzieci – są ludzie…’’ 20 listopad był dniem, w którym  oczy wszystkich skierowane były  na dzieci i ich prawa –  obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.  Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. Inspiracją dla twórców projektu była myśl znanego polskiego pedagoga Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka. Konwencja ta gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989r. Każde dziecko ma swoje prawa i nikt go nie może ich pozbawić.  O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy  fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce na straży praw dziecka stoi Rzecznik praw dziecka, o którego działalności można przeczytać na stronie: https://brpd.gov.pl/. Ten wyjątkowy dzień przypomina nam, że ,,kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.