OGŁOSZENIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MILÓWCE

Dnia 09.01.2018 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce, mgr Dorota Omyła, przeprowadzi w wylosowanej klasie anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu. Jeżeli rodzice/ opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wypełniało ankiety, prosimy   o kontakt z administracją szkoły.