Odwrócone role

  Czy uczniowie mogą przygotować i przeprowadzić zajęcia? Oczywiście, że tak. Uczniowie stają się nauczycielami i poza przekazywaniem wiedzy innym starają się zaangażować kolegów w proces uczenia, proponując różne aktywizujące metody pracy  i ćwiczenia. Samodzielne poprowadzenie lekcji wymaga od naszych wychowanków nie tylko wcześniejszego opanowania materiału, ale również przemyślenia sposobu pracy z odbiorcami tak, aby dopasować do nich formę prezentacji i zadań. Uczennice klasy drugiej gimnazjum przygotowały scenariusz i przeprowadziły lekcje, której celem było zaznajomienie uczniów z przyczynami i okolicznościami utworzenia obozów koncentracyjnych. Gimnazjaliści obejrzeli krótki filmik zatytułowany „Myślał, że jedzie do fabryki czekolady…”, pracowali w grupach analizując teksty ukazujące codzienność i warunki życia w obozach, odpowiadali na pytania quizu, a w ramach zadania domowego redagowali rozprawki: Czy w dzisiejszych czasach nauka historii jest ważna? Korzyści z zastosowania odwróconych ról są obustronne – zarówno uczą się uczniowie postawieni w roli nauczycieli, jak i słuchacze. Uczenie innych pozwala na utrwalenie posiadanych wiadomości oraz rozwój nowych umiejętności, wymaga od uczniów kreatywności i otwartości. mgr Barbara Grajcar